Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych "Puławiaków" w Górach Wysokich

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich oraz Niepubliczne Przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich deklaruje zapewnienie dostępu do swojej strony internetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków”w Górach Wysokich i Niepublicznego Przedszkola „Smerf” w Górach Wysokich - spgorywysokie.szkolna.net


Data publikacji strony internetowej: 1 września 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2021 r.


Status pod względem zgodności
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych ”Puławiaków” i Niepubliczne Przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich dokonały samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej. Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” i Niepublicznego Przedszkola „Smerf” w Górach Wysokich http://spgorywysokie.szkolna.net/ jest częściowo zgodna z wytycznymi, które zostały określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” i Niepublicznego Przedszkola „Smerf” w Górach Wysokich nie została wyposażona w narzędzia wspomagające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Istnieje możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa szkoły zawiera fotografie bez opisów alternatywnych, skany dokumentów oraz nieedytowalne dokumenty pdf. Obsługa strony jest przy pomocy klawiatury jaki i myszki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzanna Ryczan
e-mail: spgorywysokie@interia.pl
telefon:158311431
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich
Góry Wysokie 61 ; 27-620 Dwikozy
Tel. 158311431
Niepubliczne Przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich Góry
Wysokie 46 ; 27-620 Dwikozy
e-mail spgorywysokie@interia.pl


Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” znajduje się w miejscowości Góry Wysokie. Do dwukondygnacyjnego budynku prowadzi główne wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Budynek nie ma windy. Korytarze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz takiej, która posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking, na którym nie zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille'a, głośniki połączone z systemem naprowadzającym dźwiękowo. Brak tłumacza języka migowego. Niepubliczne Przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich. Budynek znajduje się na jednej kondygnacji do której prowadzi główne wejście ogólnodostępne. Drzwi otwierane ręcznie. Korytarze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcjną. Nie jest dostosowany dla osób niewidomych. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikami przedszkola.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową
im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich i
Niepubliczne Przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny